Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu obejmującego opracowanie koncepcji i wykonanie prac b+r zmierzających do opracowania bezodpadowej, innowacyjnej technologii recyklingu surowcowego zużytych baterii i akumulatorów litowo-jonowych ,
o którego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, o które ubiega się Zamawiający.

Warszawa_PLB1_CLEAN.doc

załącznik-nr-1.docx

załącznik-nr-2.docx

załącznik-nr-3.docx

załącznik-nr-4.docx

załącznik-nr-5.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu obejmującego opracowanie koncepcji i wykonanie prac B+R, zmierzających do opracowania bezodpadowej, innowacyjnej technologii recyklingu surowcowego zużytych baterii i akumulatorów litowo-jonowych
o którego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, o które ubiega się Zamawiający.

Warszawa_PLB2_CLEAN.doc

załącznik-nr-1.docx

załącznik-nr-2.docx

załącznik-nr-3.docx

załącznik-nr-4.docx

załącznik-nr-5.docx

Projekt „Rozbudowa potencjału firmy POLBLUME w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość projektu: 2.110.600,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 865.000,00 PLN

dla rozwoju Mazowsza

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu