Przetargi

FIRMA POLBLUME INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 30 LISTOPADA 2018 ROKU, O GODZ. 23:59

LIB 1A

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1

HARMONOGRAM
ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ DOŚWIADCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ KADRY NAUKOWO-BADAWCZEJ
ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ PRAC B+R
ZAŁĄCZNIK NR 5

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
LIB-1

LIB 2A

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1

HARMONOGRAM
ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ DOŚWIADCZENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ KADRY NAUKOWO-BADAWCZEJ
ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ PRAC B+R
ZAŁĄCZNIK NR 5

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
LIB-2

Projekt „Rozbudowa potencjału firmy POLBLUME w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość projektu: 2.110.600,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 865.000,00 PLN

dla rozwoju Mazowsza

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu