Przetargi

FIRMA POLBLUME INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 23 KWIETNIA 2019 ROKU, O GODZ. 12:00

Przetarg nieograniczony w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach Priorytetu IV:
„Zwiększenie potencjału naukowobadawczego” Poddziałania 4.1.1 „ Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, w związku z realizacją projektu pt. „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych”

Przetarg odczynniki

SIWZ odczynniki

Projekt „Rozbudowa potencjału firmy POLBLUME w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość projektu: 2.110.600,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 865.000,00 PLN

dla rozwoju Mazowsza

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu