Przetargi

Projekt „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Numer naboru: 2/4.1.1/2017

Wartość projektu: 3 669 602,19 zł
Wartość dofinansowania: 3 265 557,19 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim - Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

Informacje źródłowe na temat Programu znajdują się na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs24112017/opis-programu/

Projekt realizowany z:

I. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume.
Nr ref. PN 02/05/2019

Treść ogłoszenia została zmieniona !!!

UWAGA: w związku z pierwotnym terminem składania ofert do dnia 15 czerwca 2019 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota), Zamawiający informuje, że termin składania ofert upłynie w dniu 17 czerwca 2019 r.

Przetarg

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Informacja o wybranym wykonawcy

Brak rozstrzygnięcia - nie złożono żadnej oferty

II. Dostawa zgodnie z Zapytaniem ofertowym
Nr ref. ZO 01/06/2019

Zapytanie ofertowe nr ZO 01/06/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Limbowa 5, Gdańsk, 80-175.
Oferta wpłynęła dnia 19.06.2019 r.
Cena: 76.423,65 zł

Pełna lista podmiotów

Odpowiedź na zapytanie ofertowe (ofertę złożyły dwa podmioty):
1) VWR International Sp. z o.o.,
2) Kottermann Sp. z o.o. (2 oferty) - oferta nie została złożona na wymaganym formularzu ofertowym - brak spełnienia wymogu formalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

IIA. Odpowiedź na pytania z dnia 10.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

Odpowiedzi na pytania do postępowania
 ZO 01/06/2019

IIB. Odpowiedź na pytania z dnia 17.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

Odpowiedzi na pytania do postępowania
 ZO 01/06/2019

IIC. Odpowiedź na pytania z dnia 14.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

Odpowiedzi na pytania do postępowania
 ZO 01/06/2019

III. Dostawa odczynników do PPHU Polblume
Nr ref. PN 03/06/2019

Ogłoszenie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent: Hurtownia odczynników chemicznych „BUTRA” Jacek Skrzypek z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Sobieskiego 75, NIP 8360012222, w dniu 8 lipca 2019 r. (godz. 9:20) złożył ofertę częściową i zadeklarował się dostarczyć na warunkach ustalonych w treści przetargu przedmioty zamówienia o numerach porządkowych: 1. Kwas azotowy 55%, w ilości 6 opakowań o pojemności 1000l każde, 5. Wodorotlenek sodu granulowany, w ilości 120 opakowań o masie 25kg każde, 6. Kwas szczawiowy, w ilości 20 opakowań o masie 5kg każde, 8. Kwas chlorowodorowy 30-33%, w ilości 2 opakowań o pojemności 1000l każde, 9. Nadtlenek wodoru 35%, w ilości 400 opakowań o pojemności 5l każde.

Łączna cena brutto: 36.760,56 zł.

Pełna lista podmiotów

Wpłynęła jedna oferta częściowa

W wyniku wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano ofertę firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na dostawę: 1) węglanu wapnia 5VA (7500,00 zł netto, 2) węglanu wapnia 2VA (7750,00 zł netto) 3) kwasu siarkowego (4020,00 netto), 3) węglanu sodu lekki (9919,80 zł netto) w ilościach zgodnych z zaproszeniem do negocjacji w trybie z wolnej ręki.

Informacja o wybranym wykonawcy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

IV. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume.
Nr ref. PN 04/07/2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

V. Dostawa ogniw niklowo-metalowo-wodorkowych do PPHU Polblume.
Nr ref. PN 05/07/2019

Ogłoszenie