Oferta

Zbieranie odpadów

Firma Polblume posiada niezbędne pozwolenia na zbieranie i transport odpadów w wielu kodach . Działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów odbywa się samochodami dostawczymi i ciężarowymi. Działamy na terenie całego kraju.

Nasza firma specjalizuje się w zbieraniu i transporcie wszelkiego rodzaju odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz każdej ich ilości ze wszystkich grup i rodzajów . Zbieramy wszelkiego rodzaju elektrośmieci takie jak: pralki, lodówki, sprzęt AGD i RTV, żelazka, czajniki, radia, telewizory, komputery, notebooki, monitory, drukarki oraz wszelkie inne akcesoria użytku domowego i nie tylko. Zbiórki elektrośmieci od mieszkańców miast i wsi przeprowadzamy jako akcje mobilne – gdy do oznakowanego samochodu zabierane są przez naszych pracowników elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów (tzw. wystawki) lub jednodniowe akcje stacjonarne – w wyznaczonym miejscu (np. plac, podwórko szkolne) ustawiany jest kontener na elektryczne śmieci, do którego można wyrzucić zalegające w domach sprzęty elektryczne i elektroniczne. Elektrośmieci można także dostarczyć do nas na własną rękę do siedziby naszego biura Piasecznie lub do Punktu Zbierania w Górze Kalwarii od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Istnieje też możliwość odbioru elektrośmieci od klienta po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

przetwarzanie zużytego sprzętu

Firma Polblume dysponując odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. W Zakładzie Przetwarzania w Górze Kalwarii prowadzimy odzysk komponentów ze zużytego sprzętu z przeznaczeniem do ich powtórnego zastosowania. Zapewniamy także bezpieczeństwo danych znajdujących się na nośnikach danych.

recykling odpadów

Dzięki zastosowaniu najnowszych dostępnych technologii i metod odzysku, udaje nam się zminimalizować emisję szkodliwych substancji. Prowadzimy recykling następujących odpadów:

  • kineskopy w kodzie: 16 02 15* – metodą odzysku R5
  • kable w kodach: 16 02 16, 17 04 11 – metodą odzysku R4, R5
  • luminofor w kodach: 19 12 11*, 19 12 12 – metodą odzysku R4
  • płytki elektroniczne w kodzie: 16 02 16 – metodą odzysku R4
  • szkło w kodach: 15 01 07, 19 12 05 – metodą odzysku R5
  • unieszkodliwianie poduszek powietrznych: 16 01 10* – metodą D09

proponujemy współpracę

 • Firmom i instytucjom posiadającym odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzęt wycofany z eksploatacji.
 • Sieciom handlowym, sprzedawcom hurtowym i detalicznym, punktom i firmom serwisowym sprzętu informatycznego oraz RTV i AGD, które zgodnie z postanowieniami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są podmiotami zbierającymi sprzęt wycofany z użytkowania.
 • Gminnym punktom zbierającym odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Przedsiębiorstwom komunalnym prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
 • Organizacjom Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Wystawiamy wszystkie obowiązujące dokumenty:

 • Kartę Przekazania Odpadu
 • Zaświadczenie o Zużytym Sprzęcie
 • Zaświadczenie Potwierdzające Recykling

Zapraszamy do współpracy, gwarantując zarówno profesjonalną i solidną obsługę oraz korzystne ceny i dogodne warunki płatności. W celu uzyskania dokładnej informacji prosimy kontaktować się z Zakładem Przetwarzania.