przetargi

Projekt „Nowe związki kompleksowe lantanowców
dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Numer naboru: 2/4.1.1/2017

Wartość projektu: 3 669 602,19 zł
Wartość dofinansowania: 3 265 557,19 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim – Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

Informacje źródłowe na temat Programu znajdują się na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs24112017/opis-programu/

Projekt realizowany z:

I. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume. Nr ref. PN 02/05/2019

Treść ogłoszenia została zmieniona !!!

UWAGA: w związku z pierwotnym terminem składania ofert do dnia 15 czerwca 2019 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota), Zamawiający informuje, że termin składania ofert upłynie w dniu 17 czerwca 2019 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Brak rozstrzygnięcia – nie złożono żadnej oferty

II. Dostawa zgodnie z Zapytaniem ofertowym Nr ref. ZO 01/06/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Limbowa 5, Gdańsk, 80-175.
Oferta wpłynęła dnia 19.06.2019 r.
Cena: 76.423,65 zł

Pełna lista podmiotów

Odpowiedź na zapytanie ofertowe (ofertę złożyły dwa podmioty):
1) VWR International Sp. z o.o.,
2) Kottermann Sp. z o.o. (2 oferty) – oferta nie została złożona na wymaganym formularzu ofertowym – brak spełnienia wymogu formalnego.

IIA. Odpowiedź na pytania z dnia 10.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

IIB. Odpowiedź na pytania z dnia 17.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

IIC. Odpowiedź na pytania z dnia 14.06.2019 r. do postępowania ZO 01/06/2019

III. Dostawa odczynników do PPHU Polblume Nr ref. PN 03/06/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent: Hurtownia odczynników chemicznych „BUTRA” Jacek Skrzypek z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul. Sobieskiego 75, NIP 8360012222, w dniu 8 lipca 2019 r. (godz. 9:20) złożył ofertę częściową i zadeklarował się dostarczyć na warunkach ustalonych w treści przetargu przedmioty zamówienia o numerach porządkowych: 1. Kwas azotowy 55%, w ilości 6 opakowań o pojemności 1000l każde, 5. Wodorotlenek sodu granulowany, w ilości 120 opakowań o masie 25kg każde, 6. Kwas szczawiowy, w ilości 20 opakowań o masie 5kg każde, 8. Kwas chlorowodorowy 30-33%, w ilości 2 opakowań o pojemności 1000l każde, 9. Nadtlenek wodoru 35%, w ilości 400 opakowań o pojemności 5l każde. Łączna cena brutto: 36.760,56 zł.

Pełna lista podmiotów

Wpłynęła jedna oferta częściowa W wyniku wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano ofertę firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na dostawę: 1) węglanu wapnia 5VA (7500,00 zł netto, 2) węglanu wapnia 2VA (7750,00 zł netto) 3) kwasu siarkowego (4020,00 netto), 3) węglanu sodu lekki (9919,80 zł netto) w ilościach zgodnych z zaproszeniem do negocjacji w trybie z wolnej ręki, tj.: na łączną kwotę 25 052,13 zł netto (Kwas siarkowy 96% – 6000 l/ 11018,4 kg w cenie 0,67 zł/kg netto – o łącznej wartości 7382,33 zł netto, Węglan wapnia 2VA – 5000 kg w cenie 1,55 zł/ kg netto – o łącznej wartości 7750,- zł netto, Węglan sodu lekki – 5010 kg w cenie 1,98 zł/kg netto o łącznej wartości 9919,80 zł netto).

IV. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume. Nr ref. PN 04/07/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent – Superhumin Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-218), ul. Traktorowa 196,NIP: 9471996883, w dniu 19.08.2019 r. (godz. 8:30), złożyła ofertę całkowitą i zadeklarowała się dostarczyć na warunkach ustalonych w treści przetargu przedmioty zamówienia w kwotach brutto :1) Dostawa neutralizatora 7 szt. – 73185,00 zł, 2) Dostawa nuczy do kwasu siarkowego 2 szt. – 24600,00 zł, 3) Dostawa nuczy do ługu 2 szt. – 24600,00 zł, 4) Dostawa nuczy filtracyjnej 1 szt. – 12300,00 zł, 5) Dostawa reaktora automatycznego do kwasu 1 szt.- 67650,00 zł, 6) Dostawa reaktora automatycznego do ługu 1 szt. -36900,00 zł, 7) Dostawa suszarki 1 szt.- 145140,00 zł, 8) Dostawa reaktora stalowego z pokryciem ceramicznym 2 szt. – 81180,00 zł, 9) Dostawa młyna 1 szt. – 153750,00 zł, 10) Dostawa sito mechaniczne do przesiewania na mokro 1 szt.- 430500,00 zł, 11) Dostawa reaktorów 500l z HDPE wraz z mieszadłem i peryferiami 2 szt – 39360,00 zł.

Łączna wartość zamówienia brutto: 1 089 165,00 zł

Pełna lista podmiotów

Wpłynęła jedna oferta

Informacja dodatkowa:
Wybrany podmiot odmówił podpisania umowy. Zamawiający unieważnił postępowanie.

V. Dostawa ogniw niklowo-metalowo-wodorkowych do PPHU Polblume. Nr ref. PN 05/07/2019

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BATEKO TRADING Sp. z o.o., ul. Włodkowica 12/7, 50-072 Wrocław, NIP: 897 184 34 32; data wpłynięcia oferty: 02.09.2019 r., godz. 9:50, cena: 50 ton w cenie jednostkowej 3.000,00 zł brutto/tona, łączna wartość: 150.000,00 zł brutto

Pełna lista podmiotów

Wpłynęła jedna oferta

VI. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume Nr ref. PN 06/04/2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie unieważnione

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający unieważnił przetarg, z uwagi na błąd w dokumentacji przetargowej – brak stosownej informacji o wykluczeniu podmiotów w przypadku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.

Pełna lista podmiotów

Ofertę złożyło dwóch oferentów: EKO-Wyszków Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie oraz FULKO Krzysztof Staniec z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

VII. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume
Nr ref. PN 07/07/2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

  • Młyn – EKO-WYSZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Separator wibracyjny – EKO-WYSZKÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Nucza – kwas siarkowy – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Nucza – ług – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Stalowy reaktor z pokryciem ceramicznym 1000L 2 szt. – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Reaktor PE500 wraz z osprzętem 2szt. – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (jedyna oferta spełniająca kryteria udziału w postępowaniu – 100% uzyskanych punktów);
  • Pompa H2O2 – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – 60 pkt kryterium ceny plus 5 pkt kryterium gwarancji (w porównaniu z 46,39 pkt kryterium ceny plus 10 pkt kryterium gwarancji TAPFLO Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – oferta niewybrana);
  • Pompa – kwas szczawiowy – TAPFLO Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – 60 pkt kryterium ceny plus 10 pkt kryterium gwarancji (w porównaniu z 57,99 pkt kryterium ceny plus 5 pkt kryterium gwarancji Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – oferta niewybrana);
  • Pompa – kwas – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – 60 pkt kryterium ceny plus 5 pkt kryterium gwarancji (w porównaniu z 22,31pkt kryterium ceny plus 10 pkt kryterium gwarancji TAPFLO Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – oferta niewybrana); druga oferta cenowa na pompę – kwas odrzucona z uwagi na niespełnianie kryterium typu pompy – wymagany typ: perystaltyczny, oferowany typ: z membraną mechaniczną);
  • Pompa – ług – Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej – 60 pkt kryterium ceny plus 5 pkt kryterium gwarancji (w porównaniu z 30,27 pkt kryterium ceny plus 10 pkt kryterium gwarancji TAPFLO Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – oferta niewybrana).

VIIA. Odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu PN 07/07/2020

Pełna lista podmiotów

Zgodnie z protokołem wyboru do pobrania.

Informacja dodatkowa:
Zamawiający odstąpił od umowy z Krzysztof Staniec FULKO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (brak dostawy).

IX. Dostawa elementów służących do budowy pilotażowej linii technologicznej do rozdzielania jonów metali ze stanowiskami pomiarowymi i dozującymi do PPHU Polblume
Nr ref. PN 01/08/2021