O Firmie

Firma Polblume istnieje na rynku od roku 1989. Dotychczas działalność przedsiębiorstwa obejmowała swym zakresem produkcję opakowań tekturowych oraz handel artykułami biurowymi.

W wyniku restrukturyzacji w 2009 roku firma została Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Recyklingu Odpadów, gdzie zapewniamy kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów oraz poddawaniu ich procesom odzysku. Obsługujemy zarówno firmy jak i osoby fizyczne.

Działamy na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr: 77/16/PZ.O zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i transportu odpadów. Firma jest wpisana w rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pod Nr E0010352ZPR.

Firma Polblume jest aktywnym członkiem następujących organizacji branżowych:

Stowarzyszenie Grupa Polskich Przedsiębiorców Ekologia (GPP Ekologia)

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Podstawowym celem firmy Polblume jest jak najlepsze zagospodarowanie odpadów zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami. Posiadając wymagane w tego typu działalności zezwolenia, zapewniamy Państwu zgodne z Prawem Ochrony Środowiska postępowanie z odpadami.

Korzystając z naszych usług możecie Państwo sami przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska.